De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sener Ugurlu

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Sener Ugurlu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sener Ugurlu

Cumuleo