De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Urbain

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Vincent Urbain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Vincent Urbain

Cumuleo