De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Uyttebroeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne-Marie Uyttebroeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne-Marie Uyttebroeck

Cumuleo