De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jaak Van Assche

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jaak Van Assche
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jaak Van Assche

Cumuleo