De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jelle Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jelle Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jelle Wouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jelle Wouters

Cumuleo