De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Willain

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Muriel Willain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Muriel Willain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Muriel Willain

Cumuleo