De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Reinhilde Wijckmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Reinhilde Wijckmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Reinhilde Wijckmans

Cumuleo