De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bety Waknine

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bety Waknine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bety Waknine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bety Waknine

Cumuleo