De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Waelkens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Waelkens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Waelkens

Cumuleo