De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Vranken

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Maria Vranken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Maria Vranken

Cumuleo