De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carina Volont

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Carina Volont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Carina Volont

Cumuleo