De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Vissers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Vissers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Vissers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Vissers

Cumuleo