De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kenny Viskens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Kenny Viskens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Kenny Viskens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Kenny Viskens

Cumuleo