De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Van Cutsem

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Van Cutsem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Van Cutsem
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Van Cutsem

Cumuleo