De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Vanneste

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacques Vanneste
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacques Vanneste

Cumuleo