De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Colette Van Hoorde

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Colette Van Hoorde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Colette Van Hoorde

Cumuleo