De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Hoof

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Van Hoof
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Van Hoof
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Van Hoof

Cumuleo