De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Domenica Van Gool

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Domenica Van Gool
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Domenica Van Gool

Cumuleo