De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Van Dalem

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Guy Van Dalem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Guy Van Dalem

Cumuleo