De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wouter Vande Winkel

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Wouter Vande Winkel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Wouter Vande Winkel

Cumuleo