De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilda Vandevelde

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hilda Vandevelde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hilda Vandevelde

Cumuleo