De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jo Vandersteegen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jo Vandersteegen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jo Vandersteegen

Cumuleo