De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Goedele Van der Spiegel

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Goedele Van der Spiegel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Goedele Van der Spiegel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Goedele Van der Spiegel

Cumuleo