De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Van der Maren

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Nicolas Van der Maren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Nicolas Van der Maren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Nicolas Van der Maren

Cumuleo