De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Van Damme

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Van Damme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Van Damme

Cumuleo