De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Van de Kerckhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Van de Kerckhove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Van de Kerckhove

Cumuleo