De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Van de Heyning

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Brigitte Van de Heyning
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Brigitte Van de Heyning

Cumuleo