De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Soete

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marleen Soete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marleen Soete
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marleen Soete

Cumuleo