De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Serpieters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Albert Serpieters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Albert Serpieters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Albert Serpieters

Cumuleo