De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joke Segers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joke Segers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joke Segers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joke Segers

Cumuleo