De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Giuseppe Scinta

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Giuseppe Scinta
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Giuseppe Scinta
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Giuseppe Scinta

Cumuleo