De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nadine Schoonbroodt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Nadine Schoonbroodt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Nadine Schoonbroodt

Cumuleo