De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Schelstraete

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Schelstraete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Schelstraete

Cumuleo