De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Plessers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Plessers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Plessers

Cumuleo