De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kathleen Platteau

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Kathleen Platteau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Kathleen Platteau
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Kathleen Platteau

Cumuleo