De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Van de Vreken

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gilbert Van de Vreken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gilbert Van de Vreken

Cumuleo