De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Oberwoits

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacques Oberwoits
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacques Oberwoits

Cumuleo