De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Luc Mosseray

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Luc Mosseray
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Luc Mosseray
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Luc Mosseray

Cumuleo