De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Moons

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Moons
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Moons
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Moons

Cumuleo