De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Monsieurs

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Monsieurs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Monsieurs

Cumuleo