De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Martin

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Paul Martin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Paul Martin

Cumuleo