De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Piet Lombaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Piet Lombaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Piet Lombaerts

Cumuleo