De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ingrid Loix

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ingrid Loix
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ingrid Loix

Cumuleo