De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roy Linskens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roy Linskens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roy Linskens

Cumuleo