De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Van Den Berghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gilbert Van Den Berghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gilbert Van Den Berghe

Cumuleo