De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Lewyllie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Lewyllie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Lewyllie

Cumuleo