De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Van den Borne

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Van den Borne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Van den Borne

Cumuleo