De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robrecht Kindt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Robrecht Kindt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Robrecht Kindt

Cumuleo