De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Kiebooms

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Walter Kiebooms
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Walter Kiebooms

Cumuleo