De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Edoua Assita Kanko

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Edoua Assita Kanko
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Edoua Assita Kanko
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Edoua Assita Kanko

Cumuleo